ศูนย์ฝึกกล้ามเนื้อ Muscle training station 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่วงเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.00 - 20.00 น.

โทรศัพท์ 054 532485 ต่อ 109