เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ พร 51009/863

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/34Cm8WY