ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15 คัน พร 51009/719

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/2kb2sbb