เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เตา พร 51009/677

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/33ST79I