เอกสารร่างประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ พร 51009/608
ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ https://drive.google.com/…/1wfBxRq5ew5Zg_29TdJfjYHiCX…/view…