ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (เลขที่ตำแหน่ง 40-1-18-4101-013 ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/2Jp1Nfp

และดาวน์โหลดไฟล์แบบคำร้องขอโอน (ไฟล์ word) แบบแก้ไขได้ ได้ที่นี่ค่ะ https://drive.google.com/open…