ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

1.ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 5 อัตรา
- เลขที่ตำแหน่ง 40-1-05-4701-019 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
- เลขที่ตำแหน่ง 40-1-05-4701-020 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
- เลขที่ตำแหน่ง 40-1-05-4701-021 ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
- เลขที่ตำแหน่ง 40-1-05-4701-024 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง
- เลขที่ตำแหน่ง 40-1-05-4701-025 ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง

2.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
- เลขที่ตำแหน่ง 40-1-05-4706-001 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/2JcvYGX