ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น สายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 40-1-08-5500-283 สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/2oIrEHU