ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

รายละเอียดคลิกที่นี่