ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง อนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร 51004/215

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2PBmw3O