ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง สรุปการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 พร 51002/464

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/2lxiBs2