ข่าว อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ เปิดโครงการฝึกอบรมระดมความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ เปิดโครงการฝึกอบรมระดมความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวของประชาชนในจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายยก อบจ. แพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ พาผู้สูงอายุไปดูงาน ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ พาผู้สูงอายุไปดูงาน ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่

Saveเมื่อวันที่ 27-30 เมษายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่มอบหมายให้นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ และ นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่... [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายอภัย จันทนจุลกะ... [More...]

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และข้าราชการ อบจ.แพร่ ร่วมในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และข้าราชการ อบจ.แพร่...

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และข้าราชการ อบจ.แพร่... [More...]

อบจ.แพร่ ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่  ณ อำเภอวังชิ้น และอำเภอสอง จังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ ต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่ ...

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2558 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ นาย เสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่ และ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ รองปลัด... [More...]

ปฐมนิเทศและลงนามใบสัญญาทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ปฐมนิเทศและลงนามใบสัญญาทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ...

Saveเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ปฐมนิเทศและลงนามใบสัญญาทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ [More...]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ผอ.กอง และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ผอ.กอง และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก... [More...]

อบจ.แพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ์ นายก อบจ.แพร่ ร่วม ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ์ นายก อบจ.แพร่ ร่วม ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดแพร่

[More...]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายโฆษณา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ Administrator 3987
2 ผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ Administrator 1134
3 ประวัติและความเป็นมาของการจัดเก็บภาษีน้ำมัน Administrator 2058
4 ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาความสำเร็จในการจัดเก็บภาษี Administrator 1725
5 การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทภาษีน้ำมันและภาษียาสูบ Administrator 2983
6 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม Administrator 1846
7 การเรียกเก็บค่าตอบแทน ในการอนุญาตให้กระทำการ ในที่ดินของรัฐ (ดูดทราย ) Administrator 2722
8 แบบฟอร์มการยื่นชำระภาษี อบจ.(ประเภทภาษี ผู้เข้าพักในโรงแรม) วรันณ์ธร เจริญกิจวัฒนากุล 50
9 แบบฟอร์มการยื่นชำระภาษี อบจ.(ประเภทภาษียาสูบ) วรันณ์ธร เจริญกิจวัฒนากุล 40
10 แบบฟอร์มการยื่นชำระภาษี อบจ.(ประเภทภาษี น้ำมัน/ก๊าซ) วรันณ์ธร เจริญกิจวัฒนากุล 37