ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนน สาย พร ถ.1-0031 บ้านนาแหลม - บ้านถิ่น

(บ้านนาแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกวาว - บ้านปทุม หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/533

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Gd1XFt