ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถลากเทเลอร์ชานต่ำ

จำนวน 1 คัน งบประมาณ 6,500,000 บาท พร 51009/30

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1RjElPDx3KFFcaYRpGwj0fS7IllXXwSOu/view