ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฮอก ตำบลบ้านเหล่า เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/457

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2IqnCKi