ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย เชื่อม ตำบลบ้านเหล่า - ตำบลดอนมูล - ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/309

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2XjI2un