เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ำถนนสาย พร ถ.1-0035 บ้านน้ำริน - บ้านห้วยแม่ต้า ช่วงเขตพื้นที่บ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/535

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2XNmWIK