เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0044 บ้านป่าไผ่ - บ้านสลก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/508

ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2xbHwDJ