จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.แพร่ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ดาวน์โหลดจดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562 ได้ที่นี่ค่ะhttp://bit.ly/2OWj2Kg