ขอเชิญตอบแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ มะเร็ง การดูแลระยะท้าย และความตาย

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) 

รายละเอียด คลิกที่นี่